ArtificiŽle Intelligentie

Voorstel voor Europese regels rond artificiŽle intelligentie dreigt bedrijven af te schrikken

Agoria - Het voorstel van de Europese Commissie voor regels rond artificiŽle intelligentie heeft een grote impact op de meer dan vijfhonderd technologiebedrijven die in ons land actief zijn in ontwikkeling van AI. Agoria vindt het goed dat de Europese Commissie het vertrouwen in AI-technologie bij burgers verder wil vergroten aan de hand van nieuwe spelregels. Een overvloed aan (onduidelijke) regels dreigt echter kleinere bedrijven af te schrikken.


Revolutionaire optische sensor imiteert menselijk oog

Productivity.be - Onderzoekers aan de Oregon State University in de VS hebben een optische sensor ontwikkeld op basis van perovskiet die het gedrag van het menselijk oog imiteert, in die zin dat hij vooral veranderingen in beelden waarneemt. Dat creŽert nieuwe mogelijkheden voor beeldverwerking op basis van artificiŽle intelligentie.


Siemens en Cloostermans ontwikkelen eerste AI-gestuurde verpakkingsmachine

Siemens - Siemens heeft in samenwerking met het Belgische Cloostermans, fabrikant van machines op maat, een modulair concept ontwikkeld dat zich via artificiŽle intelligentie kan herprogrammeren en herconfigureren om alle types producten en verpakkingen aan te kunnen. Deze primeur stelt producenten van consumentengoederen in staat om sneller te schakelen tussen verschillende producties en de efficiŽntie te verhogen zonder in te boeten op betrouwbaarheid.


Automatisering van chemische synthese

Productivity.be - Met RoboRXN heeft IBM een krachtig platform ontwikkeld voor de synthese van nieuwe scheikundige stoffen. Het platform maakt gebruik van artificiŽle intelligentie in de cloud waarbij niet alleen de chemische reacties voorspeld worden maar ook automatisch een programma gegenereerd wordt om robots in een lab aan te sturen om proeven te doen.


Hoe betrouwbaar is AI?

Productivity.be - Onderzoekers aan het Amerikaanse USC Viterbi Engineering hebben een methode ontwikkeld die de betrouwbaarheid van voorspellingen van neurale netwerken kan analyseren. Dat is een belangrijke stap in het ontwikkelen van toepassingen van artificiŽle intelligentie omdat het systemen in staat stelt om zich bewust te zijn van de eigen beperkingen.


Robot leert assembleren

Productivity.be - Bij kleine en middelgrote reeksen loont het vaak niet om assemblageprocessen te automatiseren omdat het programmeren van robots voor deze complexe taken te veel tijd en dus ook geld kost. Een nieuw onderzoeksproject aan het Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation wil hieraan verhelpen door de programmatie van de robots zelf ook te automatiseren.


Het onzichtbare leger huurlingen achter artificiŽle intelligentie

Productivity.be - ArtificiŽle intelligentie is een term die vele ladingen dekt, maar ook in zijn meest gesofisticeerde vorm Ė met machine learning op basis van neurale netwerken Ė kruipt er heel wat manuele arbeid in het ontwikkelen van performante toepassingen. Aanbieders van AI oplossingen houden ervan om een zekere mythe rond de technologie te cultiveren en verzwijgen daarom meestal het onzichtbare leger huurlingen dat achter de schermen werkt.


BMW: AI verbetert kwaliteit in lakstraat

Productivity.be - BMW is er in een pilootproject in zijn fabriek in Munchen in geslaagd om met behulp van artificiŽle intelligentie de kwaliteit van het werk in de lakstraat te verhogen. Het model voorspelt wanneer stofdeeltjes de kwaliteit kunnen verstoren, wat nu als basis gebruikt wordt om tijdig de luchtfilters te vervangen.


Deep learning

Productivity.be - In de wereld van big data en artificiŽle intelligentie is er geen enkele technologie die meer tot de verbeelding spreekt dan deep learning. Via neurale netwerken slaagt men erin computers beoordelingen te laten doen zonder vooraf een algoritme te schrijven Ė een methode die vroeg of laat ook zijn weg zal vinden naar industriŽle automatisering. (updated)


Lineaire regressie

Productivity.be - Hoewel het principe misschien wat te eenvoudig lijkt, is good old fashioned lineaire regressie veruit het meest gebruikte model in artificiŽle intelligentie en machine learning. Lineaire regressie is als model op zich al zeer populair, maar is ook het werkpaard dat gesofisticeerde neurale netwerken tot leven brengt.


Machine learning

Productivity.be - Een van de doelstellingen van Industrie 4.0 is te komen tot intelligente machines Ė machines die zich zonder menselijke tussenkomst kunnen aanpassen aan wijzigingen in hun omgeving en daardoor ook uit zichzelf steeds performanter worden. De technologie die dat mogelijk moet maken komt uit de IT-wereld en heet Machine learning. Maar wat is dat eigenlijk? (updated)


ArtificiŽle intelligentie

Productivity.be - ArtificiŽle intelligentie is een van de meest gebruikte buzzwoorden in het kader van Industrie 4.0 en Factories of the Future. Maar wat is dat eigenlijk Ė kunstmatige intelligentie Ė en welke rol kan het spelen in industriŽle toepassingen? (updated)


Materials Informatics: een nieuwe benadering in R&D

Productivity.be - Nieuwe materialen ontwikkelen op basis van data analyse en machine learning Ė dat is het opzet van een relatief nieuw vakgebied dat Materials Informatics (MI) wordt genoemd. Analistenbureau IDTechEx geeft in een nieuw rapport een stand van zaken van de mogelijkheden en beperkingen.


Novelty detection tilt predictief onderhoud naar hoger niveau

Productivity.be - Aan de Duitse Saarland universiteit wordt in samenwerking met een consortium van bedrijven een applicatie ontwikkeld voor predictief onderhoud waarbij artificiŽle intelligentie ingezet wordt om abnormale situaties te detecteren. Op zich is dat vandaag niet meer zo uitzonderlijk, maar de applicatie krijgt ook functies om met nieuwe situaties om te gaan.


De regel van Bayes

Productivity.be - In onze reeks over artificiŽle intelligentie bekijken we in dit artikel een relatief eenvoudige en net daarom allicht veel gebruikte methode uit de statistiek: de regel van Bayes. Een voorbeeld van hoe die regel ingezet kan worden in kwaliteitscontrole geeft aan wat generieke termen als artificiŽle intelligentie en machine learning in de praktijk concreet kunnen betekenen en hoe performant dergelijke systemen kunnen zijn.


Binaire neurale netwerken (BNN)

Productivity.be - Terwijl neurale netwerken steeds krachtiger worden en meer en meer toepassingen vinden, stijgt ook de vraag naar eenvoudige varianten die op een beperkte hardware kunnen draaien (edge devices, ASICísÖ). Binaire neurale netwerken (BNN) bieden hierop een antwoord, al vragen ze wel om een specifieke benadering bij het trainen ervan.


Festo brengt AI naar de machine

Productivity.be - Zoveel mogelijk data samenbrengen in de cloud en er de tools voor artificiŽle intelligentie op loslaten Ė het klinkt veelbelovend, maar in de industrie lijkt deze aanpak niet echt te werken. Volgens Festo moet de real-time analyse van data in de machines en de componenten zelf gebeuren, waarbij de meest cruciale succesfactor in het verhaal niet over het hoofd gezien mag worden: de operator.


Machine learning zorgt voor efficiŽnter en meer ecologisch productieproces

ML6 - Het Gentse ML6, specialist in machine learning en artificiŽle intelligentie, kondigt vandaag de samenwerking aan met Accolade Wines, een wereldwijde wijnproducent met een bottelarij in Groot-BrittaniŽ. Met behulp van machine learning zal ML6 de verspillingsmarge van Accolade Wines reduceren om zo de ecologische voetafdruk van de wijnfabrikant verder te verlagen.


Nieuw kenniscentrum Data & Maatschappij

VUB - Het Kenniscentrum Data & Maatschappij moet de centrale hub worden om kennis en ervaringen rond ethische, maatschappelijke en juridische aspecten van artificiŽle intelligentie te verzamelen en ook te communiceren naar bedrijven, politici en burgers. Het nieuwe kenniscentrum is een samenwerking tussen verschillende universitaire onderzoeksgroepen van de VUB, KU Leuven en UGent, en kadert in het Vlaamse Beleidsplan ArtificiŽle Intelligentie.


Elektronicafabrikant E.D.&A. maakt machines en apparaten slimmer met ArtificiŽle Intelligentie (AI)

E.D.&A. - Elektronicafabrikant E.D.&A. zet Ďneurale netwerkení in om hun elektronische besturingen slimmer te maken. (Binaire) neurale netwerken zijn sterk in het herkennen van patronen en kunnen dus perfect ingezet worden om problemen anders aan te pakken.