BMW: AI verbetert kwaliteit in lakstraat

BMW is er in een pilootproject in zijn fabriek in Munchen in geslaagd om met behulp van artificiŽle intelligentie de kwaliteit van het werk in de lakstraat te verhogen. Het model voorspelt wanneer stofdeeltjes de kwaliteit kunnen verstoren, wat nu als basis gebruikt wordt om tijdig de luchtfilters te vervangen.

Het lakken van autoís is een delicaat proces waarbij elke carrosserie in detail gecontroleerd wordt op fouten. Wat specialisten in artificiŽle intelligentie bij BMW nu gedaan hebben, is het linken van de meetwaarden van die geautomatiseerde controles aan de meetwaarden van een reeks sensoren die in de lakstraat zijn opgesteld. Op die manier is men erin geslaagd om een model te creŽren dat kan voorspellen wanneer zich fouten bij het lakken gaan voordoen.

De oorzaak van die fouten is de aanwezigheid van kleine stofdeeltjes die met de buitenlucht mee naar binnen komen. De oplossing bestaat erin om het model te laten beslissen wanneer de luchtfilters vervangen moeten worden.

Het gebruik van artificiŽle intelligentie blijkt daarbij veel preciezer te zijn dan het gebruik van een simpele drempelwaarde voor de sensoren die stofdeeltjes meten. Met het model slaagt men er immers in om typische trends te voorspellen die zich bijvoorbeeld voordoen in een lange periode zonder regen. Ook de historiek van de filters zelf bepalen mee de variaties in de optimale drempelwaarde.

Met het model is men er ook in geslaagd om het proces te verbeteren dat voorafgaat aan het lakken, waarbij stofdeeltjes van de carrosserieŽn verwijderd worden met behulp van struisvogelveren.

BMW noemt het project veelbelovend en wil het gebruik van AI nu uitbreiden naar nog andere processtappen in het reinigen van de carrosserieŽn. Eens dat gebeurd is, zal het systeem ook in andere fabrieken van de groep toegepast worden.

© Productivity.be, 16/06/2020


Feel free to share