De cloud maakt Augmented Reality steeds performanter

Het Amerikaanse leger kondigde vorige week aan dat het headsets op basis van Microsoftís HoloLens in gebruik gaat nemen voor de implementatie van wat een Integrated Visual Augmentation System (IVAS) genoemd wordt. Gelijkaardige toepassingen van Augmented Reality worden intussen ook in de industrie ingezet Ė en ze worden steeds performanter.

Details over wat de militaire applicatie precies inhoudt, zijn er niet, maar in de aankondiging wordt gesproken over het verhogen van de Ďsituational awarenessí van de soldaten.

De definitie van Augmented Reality is dat gebruikers wanneer ze via de bril naar hun omgeving kijken, extra informatie krijgen. In zijn meest eenvoudige vorm doen de smart glasses louter dienst als een display voor die extra informatie. In meer geavanceerde toepassingen wordt de informatie automatisch aangepast aan de situatie van de gebruiker, en ingepast in het beeld waar hij naar kijkt. De software kan bijvoorbeeld zaken in het beeld aanduiden om richtlijnen te geven.

In de industrie heeft Microsoft wat dat betreft een mooie referentie met Lockheed Martin dat HoloLens gebruikt bij de assemblage van Orion Ė het ruimtetuig dat in 2024 opnieuw mensen op de maan moet zetten.

In een blog post (link onderaan) wordt uitgelegd dat het gebruik van smart glasses interessant is omdat er weinig ruimte is in de capsule, wat het moeilijk maakt om er met een laptop of tablet te werken. Het gebruik van smart glasses als wearable displays biedt hiervoor een oplossing.

Mixed reality

Maar dat is nog maar het begin van het verhaal. In de applicatie wordt volop gebruikgemaakt van wat Microsoft mixed reality noemt. Daarmee wordt de geavanceerde vorm van augmented reality bedoeld waarbij niet alleen informatie getoond wordt in de bril, maar waarbij die ook ingepast wordt in het beeld dat de gebruiker ziet van zijn omgeving.

Voor het aanbrengen van bevestigingsmateriaal, bijvoorbeeld, toont de toepassing de digitale versies van het materiaal op de plaatsen waar het aangebracht moet worden. Dat bespaart de operator heel wat tijd bij het meten en markeren van de locaties, en het helpt voorkomen dat er fouten gemaakt worden.

Wat dit voorbeeld illustreert is dat de software achter augmented reality veel relevanter is voor de toepassingen dan de smart glasses op zich. Die software is het samenbrengen van een hele reeks tools en apps die vandaag in de cloud beschikbaar zijn. Een voorbeeld van zo een tool is Remote Rendering, dat gebruikt wordt om een 3D beeld te maken van de component die getoond moet worden.

Object Anchors

Een nieuwe tool in het cloud aanbod die een absolute doorbraak betekent in dit soort toepassingen is Object Anchors. Het is de tool die het mogelijk maakt om in deze toepassing het virtuele beeld van bevestigingsmateriaal via de bril op de exacte locatie in de reŽle omgeving te tonen.

In het verleden werd voor dit soort toepassingen gebruikgemaakt van ankerpunten die fysiek aangebracht moesten worden in de reŽle omgeving. In de praktijk worden hiervoor vaak QR codes gebruikt omdat deze makkelijk door visiesystemen te herkennen zijn. De camera in de slimme bril gebruikte die ankerpunten dan als referentie om te bepalen waar virtuele elementen in het beeld geplaatst moesten worden.

Met Object Anchors is het niet langer nodig om fysieke ankerpunten te gebruiken. In de plaats daarvan wordt het beeld van een object in real-time vergeleken met een virtueel model van dat object. In de Orion toepassing wordt daarvoor een virtueel model gebruikt van de capsule. Op basis van dat model kan de HoloLens bepaalde punten in de capsule herkennen en deze als ankerpunten gebruiken om bijvoorbeeld de gewenste positie van bevestigingsmateriaal te berekenen. Op die positie kan vervolgens het 3D beeld van dat materiaal geprojecteerd worden.

customers.microsoft.com/en-us/story/857748-lockheed-martin-discrete-manufacturing-hololens-en-united-states

© Productivity.be, 08/04/2021, Foto: Microsoft


Feel free to share