VloeistofringvacuŁmpomp

Een vloeistofringvacuŁmpomp is een voorbeeld van een zogenaamde natte pomp die frequent gebruikt wordt om vacuŁm te creŽren, met name in natte en vuile omgevingen. Door zijn specifieke, vernuftige concept vergt de pomp weinig onderhoud en maakt ze nauwelijks geluid.

In het pomphuis van een vloeistofringvacuŁmpomp wordt water gepompt dat door de middelpuntvliedende kracht een ring vormt tegen de wand. Uit het center bevindt zich een rotor met schoepen. Met die schoepen en het water tegen de rand worden kamers gevormd die door de excentrische plaatsing van de rotor in de loop van de omwenteling kleiner worden. Aangezogen lucht wordt in die kamers meegenomen en geleidelijk gecomprimeerd.

In de plaats van water kunnen in functie van de toepassing ook andere vloeistoffen of oplossingen gebruikt worden. Door de werking van de vloeistofringvacuŁmpomp wordt de vloeistof opgewarmd waardoor die extern gekoeld moet worden. De vloeistof kan ook vervuild raken. Bij gebruik van water als vloeistof geldt dan weer dat de lucht zelf in de pomp gezuiverd wordt zonder dat er olie in komt.

Een vloeistofringvacuŁmpomp kan grote debieten halen en diep vacuŁm creŽren, uiteindelijk slechts beperkt door de dampdruk van de gebruikte vloeistof.

© Productivity.be


Feel free to share