Oplossingen voor de COVID-19-pandemie

Tegen de achtergrond van de gezondheidscrisis die ons momenteel treft, heeft SPIE Belgium een pragmatische driefasenaanpak ontwikkeld om het algemene onveiligheidsgevoel te beperken en haar klanten concrete oplossingen aan te reiken die hen helpen om opnieuw aan de slag te gaan.

In het kader van het plan om onze economie opnieuw in een hogere versnelling te brengen, legt de regering de bedrijven bepaalde maatregelen op om ieders veiligheid te garanderen. SPIE Belgium stelt haar expertise en diensten ter beschikking om haar klanten te helpen de uitdagingen op het gebied van organisatie, veiligheid en signalisatie het hoofd te bieden.

Hiertoe heeft SPIE een begeleidingsplan uitgewerkt voor haar klanten dat drie fasen telt:

• De eerste fase bestaat uit een digitaal gesprek (via Teams, Skype of Zoom, bijvoorbeeld) om een beter inzicht te krijgen in wat de klant precies nodig heeft. Om dit gesprek vlot te laten verlopen, maakt SPIE gebruik van een checklist met concrete voorbeelden. Daarvoor kon de onderneming rekenen op de deskundige hulp van haar preventieadviseurs.

• In de tweede fase gaat SPIE langs bij de klant om een lijst te maken van het materiaal dat nodig is. Dit bezoek aan de bedrijfsgebouwen verloopt volledig volgens de huidige gezondheids- en hygiëneregels.

• Tijdens de derde fase levert en installeert SPIE dit materaal ter plaatse.

SPIE zal haar klanten dus helpen om de verplichte aanpassingen aan hun gebouwen door te voeren en hen begeleiden bij elke stap die ze in deze gezondheidscrisis moeten zetten. Of het nu gaat om ventilatietoestellen (luchtrecuperatie, uv-systemen enz.) afstellen, toebehoren voor deurklinken leveren, schermen in plexiglas plaatsen of vloersignalisatie aanbrengen.

SPIE Belgium biedt bijvoorbeeld twee temperatuurdetectieoplossingen aan. Hierdoor komt men snel te weten of iemand koorts heeft en kan het aantal contacten tussen gezonde mensen en mensen met COVID-19 worden beperkt. De eerste oplossing, die binnenkort beschikbaar is bij het Belgische hoofdkantoor van SPIE in Anderlecht, is de snelste om te installeren. Het gaat namelijk om een vrijstaande zuil die gewoon op een 230V-stopcontact moet worden aangesloten. Deze zuil kan worden gebruikt om snel iemands gezicht te scannen en te detecteren of zijn of haar temperatuur meer dan 37 °C bedraagt.

De tweede temperatuurdetectieoplossing scant meerdere passerende personen tegelijk en meet de temperatuur van ieder van hen. Dit systeem kost iets meer tijd om te installeren, maar de bekabeling ervan is eenvoudig.

Naast deze twee oplossingen voor temperatuurdetectie biedt SPIE Belgium ook een UV ontsmettingssysteem aan. Aangezien virussen, bacteriën, schimmels en andere micro-organismen niet bestand zijn tegen ultraviolet licht, worden de handen grondig gedesinfecteerd door ze simpelweg enkele seconden onder deze lichtbundels te houden.

Christophe Castiaux, Business Unit Manager Building Systems Elec bij SPIE Belgium, legt uit: “We hebben vandaag te maken met een situatie die nieuwe veiligheidsoplossingen vergt. Waar we normaal gesproken bewakingscamera's, inbraakcontrole-, toegangscontrole- en branddetectiesystemen aanbieden, moeten we ons aanbod nu aanpassen om mensen zich veilig te laten voelen. Meerdere ziekenhuizen hebben al interesse getoond in onze oplossingen. In de komende dagen kunnen we bij verschillende organisaties tests met deze toestellen opstarten.”

Nieuwsbericht van SPIE Belgium, 06/05/2020


Feel free to share

Agenda

22/08 - 26/08: ACHEMA, Frankfurt am Main

30/08 - 02/09: TechniShow, Jaarbeurs Utrecht

13/09 - 17/09: AMB, Messe Stuttgart (D)

21/09 - 22/09: Design to Manufacturing (D2M), Kortrijk Xpo

27/09 - 30/09: Micronora, Besançon (F)

14/03/23 - 16/03/23: Embedded World, Nürnberg

15/04/24 - 19/04/24: Wire/Tube, Düsseldorf (D)