Chemiesector werkt mee aan optimalisatie veiligheidsinformatie chemische stoffen

De Belgische chemiesector leeft de wettelijke regels die de Europese REACH-wetgeving oplegt om de potentiële risico’s van chemische stoffen te beperken. Bovendien werkt de sector in alle transparantie voluit mee om de veiligheidsinformatie voor bepaalde chemische stoffen waar mogelijk aan te vullen en te verbeteren.

De stelling van het European Environmental Bureau (EEB) dat de veiligheid van chemische stoffen in Europa niet is gegarandeerd, is dan ook niet correct en zorgt nodeloos voor ongerustheid bij consumenten en werknemers.

Sinds de invoering van de Europese REACH-wetgeving in 2007 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals) heeft de chemiesector een massa aan wetenschappelijke kennis en testresultaten verzameld om te garanderen dat meer dan 22.000 chemische stoffen in alle veiligheid gebruikt kunnen worden. Al die informatie is ook publiek beschikbaar. Daarmee is de chemie-industrie een van de strengst gecontroleerde sectoren ter wereld en is REACH uitgegroeid tot een rolmodel voor gelijkaardige productwetgevingen in heel wat andere landen.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “In het kader van REACH doen onze bedrijven alles wat er wettelijk van hen wordt verwacht, dat is evident. In de chemiesector nemen we veiligheid voor mens en milieu ook bijzonder ernstig, dat is altijd onze voornaamste prioriteit. Maar de verklaringen van het EEB zijn pure bangmakerij. Het gaat in hun analyse niet over 7 op de 10 chemische stoffen in Europa, zoals her en der wordt vermeld, maar om een zeer beperkte en niet-representatieve steekproef van respectievelijk 15 en 41 chemische stoffen op een totaal van meer dan 22.000 geregistreerde stoffen. Bovendien is het niet zo dat die stoffen onveilig zouden zijn, maar wel dat bepaalde veiligheidsinformatie mogelijk zou ontbreken, onduidelijk of onvolledig zou zijn.”

Het EEB baseert zich op een Duits onderzoek en informatie uit het jaarrapport van het ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Het is inderdaad zo dat het ECHA eerder al aangaf dat de kwaliteit van de onderzoeksgegevens in een beperkt aantal REACH-dossiers voor verbetering vatbaar is. Dit is een zeer technische discussie die er voornamelijk over gaat of testresultaten van een bepaalde stof ook als bewijslast mogen gelden voor andere, zeer vergelijkbare stoffen om op deze manier het aantal dierproeven tot een minimum te beperken.

Tine Cattoor, hoofd productbeleid essenscia: “REACH is met bijna 95.000 registraties voor meer dan 22.000 chemische stoffen de meest ambitieuze en meest uitgebreide chemiewetgeving in de wereld. Het was voor bedrijven de voorbije tien jaar een complexe opgave en een gigantische uitdaging om voor elke stof alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Alle chemische stoffen die vandaag op de markt komen, zijn aanvaard door het ECHA en voldoen dus de facto aan de Europese wet. Toch nemen we de aanbevelingen van het ECHA over de kwaliteit van sommige dossiers zeer ernstig en de sector werkt in alle transparantie mee aan een efficiënte oplossing. De Europese chemiefederatie Cefic en ECHA hebben daarover vorig jaar een samenwerkingsakkoord ondertekend. Zo willen we van REACH een blijvend succes maken, in het belang van mens en milieu.”

Via de eigen VLARIP- en WALRIP-opleidingsprogramma’s werkt sectorfederatie essenscia trouwens dag na dag aan de correcte implementatie van REACH. Met meer dan 2.500 opleidingsuren per jaar helpt de federatie bedrijven, in het bijzonder kmo’s, om de complexe REACH-wetgeving op een juiste manier toe te passen. Het is een uniek project in Europa dat internationale erkenning geniet en vorig jaar de Europese Responsible Care Award heeft gekregen.

Nieuwsbericht van essenscia, 21/05/2019


Feel free to share

Newsletter

News

FPT Industrial, CGM and Bimotor power the construction of the world's longest immersed tunnel

Roger Lemmens Appointed as Chief Operating Officer at Pauwels Consulting

Figure announces commercial agreement with BMW Manufacturing to bring general purpose robots into automotive production

CNH: €150 million investment in Harvesting Center of Excellence

Economic optimism doubles, yet almost half of CEOs do not believe their businesses will be viable in a decade as tech and climate pressures accelerate

Gartner Survey Shows Half of Supply Chain Organizations Plan to Implement GenAI in the Next 12 Months


Agenda

20/03 - 21/03: Maintenance, Antwerp Expo (B)

20/03 - 21/03: Pumps & Valves, Antwerp Expo (B)

27/03 - 28/03: Design to Manufacturing (D2M), Kortrijk Xpo (B)

15/04 - 19/04: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)