1.000 bedrijven en organisaties vanuit heel Europa steunen de Antwerp Declaration en pleiten voor een ambitieuze Europese Industrial Deal

Al 1.000 ondernemingen, federaties en vakbondsorganisaties vanuit alle lidstaten van de Europese Unie hebben de ‘Antwerp Declaration for a European Industrial Deal’ ondertekend. Daarmee roepen bedrijfsleiders en sociale partners uit 25 verschillende industriesectoren op om van een strategisch industriebeleid op lange termijn een topprioriteit te maken voor de volgende Europese Commissie.

Dit gezamenlijk pleidooi werd gelanceerd tijdens de European Industry Summit op 20 februari bij BASF Antwerpen, in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Belgisch premier Alexander De Croo.

De internationale concurrentiekracht van de Europese industrie staat zwaar onder druk, net op een moment dat bedrijven in Europa massaal moeten innoveren en investeren om de ambities van de Green Deal te realiseren. Om kwaliteitsvolle jobs in Europa te houden en een strategische autonomie in essentiële economische sectoren en waardeketens te behouden, is er dringend nood aan een doeltreffende industrievisie op alle politieke niveaus. Dat vraagt om duidelijke en coherente beleidskeuzes op het vlak van onder meer energie, regelgeving, infrastructuur, innovatie en financiering.

Dat is de kernboodschap van de ‘Antwerp Declaration for a European Industrial Deal’ die op 20 februari door meer dan 70 CEO’s uit de chemie, kunststoffen, farma en andere industriesectoren werd gepresenteerd aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Belgisch premier Alexander De Croo. De oproep markeerde een van de mijlpalen van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad, en heeft op minder dan 2 maand tijd steun gekregen van 1.000 bedrijven en organisaties vanuit heel Europa.

Historisch momentum

Samen met de Europese Raad van volgende week, de Raad voor Concurrentievermogen volgende maand – voorgezeten door Vlaams minister van Economie Jo Brouns – en de aangekondigde publicatie van de rapporten van Enrico Letta en Mario Draghi over de versterking van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen, vormt de breed gedragen steun voor de Antwerp Declaration een historisch momentum voor de toekomst van de industrie in Europa.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie en life sciences: “Dat op korte tijd zoveel bedrijven en organisaties uit verschillende industriesectoren vanuit de ganse Europese Unie de oproep voor een Industrial Deal mee hebben ondertekend, maakt duidelijk dat er dringend nood is aan een krachtig industriebeleid. We staan voor ongeziene economische uitdagingen, maar dit eensgezinde pleidooi over de grenzen van industriesectoren heen is eveneens ongezien. We roepen de beleidsmakers op om dit signaal ernstig te nemen. Europa moet werk maken van een aantrekkelijk investeringsklimaat dat hoogwaardige jobs in Europa houdt, de industrie competitief maakt op de wereldmarkt en de Green Deal koppelt aan een ondersteunend industriebeleid om de klimaatambities te helpen realiseren.”

Marco Mensink, directeur-generaal van de Europese chemiefederatie Cefic: "De toekomst van Europa wordt gemaakt door de industrie. Een doeltreffende en holistische Europese aanpak voor een Industrial Deal is daarom essentieel. We dringen er bij de Europese leiders op aan om van het industrieel beleid een speerpunt te maken in de strategische agenda van de nieuwe Europese Commissie. Het is nu het moment om de Industrial Deal stevig te verankeren in de structuur en het budget van de Europese Unie voor de komende vijf jaar.”

De ‘Verklaring van Antwerpen’ is een wake-up call voor beleidsmakers in Vlaanderen, België en Europa om te kiezen voor een strategisch industriebeleid in het belang van de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties. Het is de concurrentiekracht van de industrie die bepalend is voor de koopkracht van de bevolking en voor de duurzame productie van materialen die essentieel zijn voor de levenskwaliteit en de klimaatuitdaging.

In tien kernpunten wordt de noodzaak geschetst om de hoge energiekosten aan te pakken, te investeren in cruciale infrastructuur, de aanvoer van energie en grondstoffen te verzekeren, innovatie te bevorderen, de eengemaakte markt te versterken en de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Daarnaast is een robuust vergunningen- en investeringskader nodig voor de efficiënte uitrol van diverse klimaattechnologieën. Om een geïntegreerde aanpak te verzekeren, moet er een vice-voorzitter van de Europese Commissie komen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Industrial Deal.

antwerp-declaration.eu

Nieuwsbericht van essenscia, 11/04/2024


Feel free to share

Newsletter

News

The Game Changer for Process Industries: Ethernet-APL

ACHEMA Opening: Strong call for international cooperation

Applied AI and Cutting-edge Technology Start-ups Dominate this Year’s 100 New Members of the World Economic Forum’s Technology Pioneers Community

KNAPP Integrates First Pocket Sorter in Pharma Logistics

ENEOS and PFN Begin World’s First AI-Based Autonomous Operation of Crude Oil Processing Unit

DuPont Announces Plan to Separate into Three Independent, Publicly Traded Companies


Agenda

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

13/11 - 14/11: Asset Performance Conference 2024, Flanders Meeting & Convention Center, Antwerpen

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)