Tweede schooljaar duaal lesgeven zet dubbel zoveel vakmensen uit chemie en farma voor de klas

Zet meer vakmensen uit de industrie deeltijds voor de klas. Vanuit verschillende onderwijshoeken klinkt die oproep steeds luider. Vorig schooljaar al lanceerde essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, samen met de Vlaamse overheid de onderwijsprimeur duaal lesgeven. Daarbij combineren professionals uit de chemie en farma hun job met enkele uren per week lesgeven in het secundair onderwijs.

Na een positieve evaluatie en met de steun van de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk wordt het proefproject nu verder uitgebreid. Dit schooljaar staan er 28 duale lesgevers voor de klas, meer dan dubbel zoveel in vergelijking met vorig jaar.

Bij duaal lesgeven delen werknemers uit farma- en chemiebedrijven hun inzichten en praktijkervaring door deeltijds les te geven in het secundair onderwijs. Het proefproject ging vorig schooljaar van start met 12 duale lesgevers uit de sector van de chemie en life sciences. Ze gaven vakken als biotechnieken, chemie, mechanica, systeemhydraulica of toegepaste fysica, en dit in alle onderwijsnetten: stedelijk en provinciaal onderwijs, katholiek en gemeenschapsonderwijs.

Ruim 100 praktijkgerichte lesuren per week

De evaluatie van het eerste schooljaar duaal lesgeven is zeer positief, zowel vanuit scholen als bedrijven. Het vernieuwende onderwijsconcept slaat duidelijk aan. Dit schooljaar breidt het proefproject verder uit met meer dan een verdubbeling van het aantal duale lesgevers: 28 gemotiveerde vakmensen uit de chemie- en farmasector, waarvan een twintigtal nieuwe duale lesgevers, brengen voortaan hun kennis en expertise naar de klas. Ze geven gemiddeld drie tot vier uur les per week, voorbereidingstijd niet inbegrepen.

Op deze manier zorgt de sector week in week uit voor meer dan 100 praktijkgerichte lesuren in technische en wetenschappelijke vakken die vaak kampen met een tekort aan vakleerkrachten. Dat is mogelijk dankzij het engagement van sectorbedrijven BASF, Boss Paints, Eastman, INEOS, Janssen Pharmaceutica, Pfizer, Tessenderlo Kerley en Vynova die hun medewerkers de kans en de ruimte geven om duaal les te geven.

Pedagogische vooropleiding

Alle duale lesgevers dienen eerst een didactische en pedagogische vooropleiding te volgen, speciaal hiervoor ontwikkeld door de departementen Lerarenopleiding van de AP Hogeschool Antwerpen en Thomas More Kempen. Vlajo, Vlaamse Jonge Ondernemingen, vervult als strategische partner een belangrijke rol om met maatwerk voor de ideale match te zorgen tussen de profielen van de beschikbare duale lesgevers en de onderwijsnoden van secundaire scholen. Voor meer dan de helft van de duale lesgevers is de lesopdracht intussen vastgelegd, de komende weken wordt de oefening verder afgerond. Flexibiliteit is daarbij het codewoord waarbij ook concepten als co-teaching of intensieve projectweken toegepast worden.

Duaal lesgeven is een proefproject gesteund door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Economie en Werk Jo Brouns, in nauwe samenwerking met sectorfederatie essenscia vlaanderen. Het initiatief ontvangt onder de projecttitel ‘Teach Up’ financiële steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid en wordt inhoudelijk opgevolgd door een expertenpanel van academici en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de overheid.

Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen: “In tijden van lerarentekorten en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt zorgt duaal lesgeven met een vernieuwende aanpak voor kwaliteitsvol STEM-onderwijs. Gepassioneerde vakmensen brengen waardevolle praktijkervaring naar de klas, maken duidelijk welke toekomstmogelijkheden technische en wetenschappelijke vakken en opleidingen bieden en zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfswereld. De chemie- en farmasector is de pionier van dit onderwijsconcept, maar we roepen andere sectoren op om mee te doen en van duaal lesgeven een blijver te maken. Zo kunnen we samen meer STEM-talent inspireren.”

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: “Duaal lesgeven kan zorgen voor meer onderwijskwaliteit. Meer praktijkgerichte lessen, meer interactie tussen de werkvloer en de klasvloer, meer vakleerkrachten die ook met beide benen in een bedrijf staan. Ervaren werknemers die hun praktijkkennis delen met leerlingen en leerkrachten, daar wordt iedereen beter van.”

Jo Brouns, Vlaams minister van Economie en Werk: “Het aantrekken van gepassioneerde talenten uit andere sectoren in ons onderwijs, is één van de belangrijke opdrachten de komende jaren. Het delen van heel praktische en technologische vernieuwende kennis uit de bedrijfswereld in het onderwijs, heeft alleen maar voordelen en kan voor leerlingen bijzonder motiverend werken. Met de verlenging van het proefproject duaal lesgeven, en meer specifiek het project van essenscia, zetten we verdere stappen in die samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. Samen met collega minister Ben Weyts bekijken we ondertussen hoe we dergelijke projecten Vlaanderenbreed kunnen uitrollen in de toekomst.”

Nieuwsbericht van essenscia, 22/09/2022


Feel free to share

Newsletter

News

Industrial AI Conference enters its second round

The Game Changer for Process Industries: Ethernet-APL

ACHEMA Opening: Strong call for international cooperation

Applied AI and Cutting-edge Technology Start-ups Dominate this Year’s 100 New Members of the World Economic Forum’s Technology Pioneers Community

KNAPP Integrates First Pocket Sorter in Pharma Logistics

ENEOS and PFN Begin World’s First AI-Based Autonomous Operation of Crude Oil Processing Unit


Agenda

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

13/11 - 14/11: Asset Performance Conference 2024, Flanders Meeting & Convention Center, Antwerpen

31/03/25 - 04/04/25: Hannover Messe, Hannover (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)