Farma- en chemiesector blijft aanwerven, ondanks coronacrisis

Met minstens 3.200 aanwervingen dit jaar en zo地 1.000 openstaande vacatures blijft de farma- en chemiesector ondanks de coronacrisis heel wat jobkansen bieden. Ruim een kwart van de bedrijven verwacht in 2020 zelfs meer aanwervingen te doen dan aanvankelijk gepland. De onzekere economische situatie maakt ondernemingen wel voorzichtig in hun prognoses voor volgend jaar, al houdt een groot aantal vast aan het voorziene aantal rekruteringen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Jobbarometer waarmee sectorfederatie essenscia vlaanderen peilt naar de tewerkstellingstrends in de chemie en life sciences. De nood aan STEM-talent blijft in elk geval groot.

Dit jaar zullen 7 op de 10 chemie- en farmabedrijven evenveel of zelfs meer aanwervingen doen dan initieel voorzien was. Het is een opvallende vaststelling uit de Jobbarometer, de bevraging waaraan 105 sectorbedrijven de voorbije weken hebben deelgenomen. Op sectorniveau heeft de coronacrisis dus amper impact op het totaal aantal aanwervingen. Dat blijft op 3.200, evenveel als vooropgesteld in het begin van het jaar, voor de uitbraak van de pandemie. Al verschilt de situatie van bedrijf tot bedrijf. Ruim een kwart van de ondernemingen (27%) plant wat meer mensen in dienst te nemen, 30% zal iets minder rekruteringen doen.

Bijna 1.000 openstaande vacatures

De sector telt op dit moment ook 983 openstaande vacatures. Voor een derde (32%) van die jobaanbiedingen is geen specifieke werkervaring vereist. In de helft van de gevallen gaat het om vervangingsvacatures, maar de andere helft betreft dus nieuwe jobs. Daar zitten vaccinmakers bij voor de productie van Covid-19-vaccins, maar er is ook veel vraag naar technici en ingenieurs door de recente opeenvolging van investeringsprojecten in de sector. Die brede behoefte aan talent blijkt ook uit het feit dat drie op de vier bedrijven vacatures heeft.

Technisch TSO-talent blijft gegeerd, vooral onderhoudstechnici, kunststofverwerkers en procesoperatoren voor farma en chemie. Toch is ongeveer twee derde van de vacatures bestemd voor technisch en wetenschappelijk talent met een hoger opleidingsniveau. Het gaat om professionele bachelors uit studierichtingen als Elektromechanica, Biotechnologie en Chemie, met specialisatie in procestechnologie. Bij masteropleidingen zijn vooral ingenieurs en wetenschappers in trek, zowel voor productiefuncties als in onderzoek en ontwikkeling. Een STEM-studie blijft dus het beste toegangsticket tot een job in de chemie en life sciences.

Het aantal jobs in de farma- en chemiesector in Vlaanderen groeit intussen al zes jaar op rij. In die periode zijn er 3.720 jobs bijgekomen waardoor er in totaal 63.086 mensen in de sector werken. Structureel doen bedrijven meer dan 3.000 aanwervingen per jaar, vorig jaar zelfs bijna 4.000. De werkelijke aantallen liggen nog hoger omdat niet alle ondernemingen uit de sector aan de enqu黎e hebben deelgenomen. Voor volgend jaar oogt het totaalbeeld wel nog onduidelijk. Vier op de tien bedrijven houden vast aan hun gepland aantal rekruteringen voor 2021, maar eenzelfde percentage (41%) wacht de economische evolutie af om daarover een beslissing te nemen. 15% verwacht minder aanwervingen te doen, 2% voorspelt een toename.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: 的n deze moeilijke tijden is er ook goed nieuws. In de chemie- en farmasector zijn er duizenden jobs met toekomst, ook voor wie nog geen werkervaring heeft. Bedrijven zoeken vaccinmakers en technisch talent voor de productie van geneesmiddelen en medisch materiaal. Ook de recente mega-investeringen van chemie- en farmabedrijven in nieuwe productievestigingen beginnen zich te vertalen in extra jobs. De impact van de coronacrisis is ook in onze sector voelbaar door minder omzet en soms zelfs jobverlies. Maar in het algemeen tonen bedrijven veel veerkracht en blijven ze volop STEM-talent aantrekken om mee te werken aan oplossingen voor klimaat, gezondheid en circulaire economie. De toekomst is aan de moleculebouwers.

Nieuwsbericht van essenscia, 26/10/2020


Feel free to share

Newsletter

News

FPT Industrial, CGM and Bimotor power the construction of the world's longest immersed tunnel

Roger Lemmens Appointed as Chief Operating Officer at Pauwels Consulting

Figure announces commercial agreement with BMW Manufacturing to bring general purpose robots into automotive production

CNH: 150 million investment in Harvesting Center of Excellence

Economic optimism doubles, yet almost half of CEOs do not believe their businesses will be viable in a decade as tech and climate pressures accelerate

Gartner Survey Shows Half of Supply Chain Organizations Plan to Implement GenAI in the Next 12 Months


Agenda

20/03 - 21/03: Maintenance, Antwerp Expo (B)

20/03 - 21/03: Pumps & Valves, Antwerp Expo (B)

27/03 - 28/03: Design to Manufacturing (D2M), Kortrijk Xpo (B)

15/04 - 19/04: Wire/Tube, Dsseldorf (D)

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Dsseldorf (D)