essenscia verwelkomt constructieve dialoog over Chemicals Strategy for Sustainability

Maak van de nieuwe Chemicals Strategy for Sustainability een coherente, efficiŽnte en complementaire wetgeving voor chemische stoffen op Europees niveau, gefundeerd op wetenschappelijke data en risicogebaseerde criteria. Zo verbeteren we het reeds hoge beschermingsniveau voor mens en milieu en kan de Belgische chemiesector blijven innoveren in de ontwikkeling van veiligere stoffen en duurzamere producten.

Met die boodschap nam essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, vandaag deel aan een uitgebreid online stakeholdersoverleg, op uitnodiging van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Zakia Khattabi, federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal.

In de transitie naar een circulaire economie en duurzame samenleving spelen chemische stoffen een cruciale rol als essentiŽle bouwstenen van heel wat industriŽle waardeketens en consumentengoederen voor meer comfort en duurzaamheid: van geneesmiddelen tot kleding, van autobatterijen tot zonnepanelen. Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat 95% van de goederen in Europa rechtstreeks verband houdt met chemische stoffen of processen, waardoor de chemie-industrie een belangrijke bondgenoot is voor een duurzame, economische relance.

Verder bouwen op REACH

Met de Chemicals Strategy for Sustainability wil Europa binnen het kader van de Green Deal de productwetgeving rond chemische stoffen verder hervormen. Voor essenscia is het belangrijk dat die hervorming steunt op drie pijlers: wetenschap, innovatie en een holistische aanpak. Met de REACH-wetgeving beschikt Europa al bijna 15 jaar over het strengste regelgevend kader en de meest uitgebreide databank voor chemische stoffen ter wereld, opgebouwd rond wetenschappelijke data en gestuurd vanuit risicobeoordelingen. REACH verder verbeteren en stroomlijnen dient het uitgangspunt te zijn om consumenten optimaal te beschermen.

Helikoptervisie in plaats van hokjesdenken

Door de complexiteit van de wetgeving en de grote impact op veel andere economische sectoren die rekenen op de meest uiteenlopende chemieproducten, is het van het grootste belang om in de verdere uitwerking van de Chemicals Strategy for Sustainability een helikoptervisie te hanteren die het hokjesdenken overstijgt.

Dit betekent geen maatregelen nemen die de broodnodige innovatie in essentiŽle of duurzame toepassingen bemoeilijken of stoffen zomaar bannen omdat ze potentieel gevaarlijk zouden kunnen zijn, zonder rekening te houden met de mate van blootstelling en de wijze waarop mogelijke risicoís bij verantwoord gebruik worden vermeden. Net zo belangrijk is een verstrengde controle en handhaving om er voor te zorgen dat er geen chemische stoffen Europa binnenkomen die niet aan de strenge Europese regels voldoen.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: "De chemiesector schaart zich volmondig achter de ambitie van de Chemicals Strategy for Sustainability voor een maximale bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu. Elke grote hervorming brengt kansen, maar ook uitdagingen met zich mee. We danken de minister en de Federale overheidsdienst om hierover een constructieve dialoog op te starten. De chemiesector engageert zich alvast voluit om een belangrijke rol te blijven spelen in de economische en duurzame transitie.Ē

Tine Cattoor, hoofd productbeleid essenscia: ďHet is belangrijk dat wetenschappelijke data en een risicogebaseerde aanpak centraal blijven staan in de besluitvorming en de ontwikkeling van nieuwe concepten zoals safe and sustainable-by-design. Dat zijn basisprincipes die juridische zekerheid bieden en innovatie aanmoedigen. Want we hebben chemie nodig om oplossingen aan te reiken voor de wereld van morgen. Dat vraagt om een doordacht wetgevend kader op Europees niveau met complementariteit over de verschillende beleidsdomeinen heen. Een vooruitziende productwetgeving zorgt er voor dat we de chemie-innovaties die nodig zijn op het vlak van klimaat en circulaire economie niet afremmen, maar net stimuleren.Ē

Nieuwsbericht van essenscia, 29/01/2021


Feel free to share

Newsletter

News

FPT Industrial, CGM and Bimotor power the construction of the world's longest immersed tunnel

Roger Lemmens Appointed as Chief Operating Officer at Pauwels Consulting

Figure announces commercial agreement with BMW Manufacturing to bring general purpose robots into automotive production

CNH: Ä150 million investment in Harvesting Center of Excellence

Economic optimism doubles, yet almost half of CEOs do not believe their businesses will be viable in a decade as tech and climate pressures accelerate

Gartner Survey Shows Half of Supply Chain Organizations Plan to Implement GenAI in the Next 12 Months


Agenda

20/03 - 21/03: Maintenance, Antwerp Expo (B)

20/03 - 21/03: Pumps & Valves, Antwerp Expo (B)

27/03 - 28/03: Design to Manufacturing (D2M), Kortrijk Xpo (B)

15/04 - 19/04: Wire/Tube, DŁsseldorf (D)

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, DŁsseldorf (D)