Call to action om Vlaanderen koploper te maken op vlak van chemische recyclage

Verschillende recyclagehubs die elk gespecialiseerd zijn in specifieke materiaalstromen: op deze manier kan kunststofhoudend afval op een effectieve en manier gerecycleerd worden. Multimodaal vervoer heeft de ideale karakteristieken om de logistieke puzzel voor aan- en afvoer te doen kloppen. Dat blijkt uit de projectresultaten van Plastics Recycling Hub, dat VIL uitgewerkt heeft in samenwerking met 23 bedrijven, VITO en Multimodaal.Vlaanderen.

De omschakeling naar een circulaire economie is volop aan de gang. Kunststofhoudend afval, zoals polyurethaan (PU), polyolefine (PO), PET en PVC, vormen belangrijke stromen met hoge meerwaarde op economisch en maatschappelijk vlak. Gezien de sterke aanwezigheid van chemie- en recyclagebedrijven kan Vlaanderen een prominente rol spelen in de circulaire transitie voor deze materialen.

Een recyclagehub, gericht op één of meerdere materiaalstromen, kan de huidige geografisch verspreide en industrieel gefragmenteerde activiteiten een impuls geven om te integreren zodat technische, logistieke en operationele troeven optimaal benut worden.

Voordelen van multimodaal vervoer

Uit dit project blijkt dat de binnenvaart in Vlaanderen enkele belangrijke voordelen biedt om deze hubs succesvol tot stand te brengen. Zo kunnen er gemakkelijk buffers opgebouwd worden en is er ontkoppeling mogelijk van productie en logistiek. Bovendien is transport- en verwerkingssnelheid bij deze afvalstromen niet van groot belang.

De prijsberekeningen die Multimodaal.Vlaanderen uitvoerde in dit project tonen aan dat verdere optimalisatie en orkestratie van de stromen nodig zijn, voordat het multimodale transport ook economisch voordelig wordt.

Vlaanderen bouwt aan industrie van de toekomst

In Vlaanderen worden op dit moment volop investeringen gedaan door de industrie, zodat mechanische, en vooral chemische recyclage-activiteiten meer capaciteit aankunnen. Zo zal onder andere Triple Helix een Polyurethaanfabriek bouwen op NextGen District. Daarnaast is Indaver gestart met een Pyrolyse fabriek in de haven van Antwerpen. Ook elders in Vlaanderen wordt er geïnvesteerd in de recyclage van kunststoffen.

“We mogen er trots op zijn dat er in Vlaanderen zoveel kennis aanwezig is op het vlak van recyclage. Om de werking van onze recyclagehub effectief een succes te maken is het van groot belang dat verschillende actoren in de keten bereid zijn samen te werken voor een optimale logistieke flow van hernieuwbare grondstoffen van voldoende kwaliteit. Bij Port of Antwerp-Bruges ligt onze focus voornamelijk op recyclage van kunststoffen en biomassa omdat deze koolstofhoudende materialenstromen deel zullen uitmaken van de grondstoffentransitie van de chemische industrie in Antwerpen”, aldus Jessica Gerritsen, Port area development expert – circular economy bij Port of Antwerp-Bruges.

De juiste recyclage-infrastructuur die afgestemd is op deze afvalstromen is momenteel in opbouw. Ook het wettelijk kader is in volle evolutie. Dit duidt erop dat zowel de industrie, als de overheid geloven in de circulaire toekomst.

Nieuwsbericht van VIL, 21/09/2023


Feel free to share

Newsletter

News

Emerson’s New Comprehensive Automation Platform Empowers Decisive Action from Plant to Enterprise

Portable authenticity testing device detects food fraud at the point of sampling

Three trends set to drive cyber-attacks in 2024

TotalEnergies Partners with Major International Companies to Support e-NG Development

Schneider Electric Collaborates with NVIDIA on Designs for AI Data Centers

Apptronik and Mercedes-Benz Enter Commercial Agreement


Agenda

22/04 - 26/04: Hannover Messe, Hannover (D)

14/05 - 16/05: Advanced Manufacturing, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Advanced Engineering, Antwerp Expo (B)

15/05 - 16/05: Food Tech Event, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch (Nl)

28/05: Industrie & Maintenance, Namur Expo (B)

05/06 - 06/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

10/06 - 14/06: ACHEMA, Frankfurt am Main (D)

18/09 - 19/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

08/10 - 11/10: Motek, Stuttgart (D)

15/09/25 - 19/09/25: Schweissen & Schneiden, Messe Essen (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)