Op weg naar procesgeoriŽnteerde organisaties

In de aanloop naar ABISS, de netwerkbeurs voor Digital Industry, publiceert Siemens de resultaten van een onderzoek naar de digitale maturiteit van producten en processen bij Belgische machinebouwers. Een interessant thema hierin is de evolutie naar procesgeoriŽnteerde organisaties die het mogelijk maakt om nieuwe services en businessmodellen te ontwikkelen.

Het marktonderzoek van Siemens kijkt naar de business uitdagingen waarmee machinebouwers geconfronteerd worden en gaat na welke digitale transformaties doorgevoerd worden om hierop een antwoord te formuleren. Dezelfde benchmark werd een jaar geleden ook bij machinebouwers in Nederland gevoerd. Beide studies kan u downloaden via de link onderaan dit artikel.

In de studie wordt een onderscheid gemaakt tussen de digitalisering van producten en die van processen. In het eerste geval gaat het om sensoren, software en connectiviteit die machines steeds slimmer maken. Bij processen gaat het om technologieŽn zoals virtual prototyping en simulaties die het ontwerpproces kunnen versnellen.

In het marktonderzoek werd een stelling voorgelegd die vaak centraal gesteld wordt in Smart Industry en de digitale transformatie, namelijk dat bedrijven zullen evolueren van productgeoriŽnteerde naar procesgeoriŽnteerde organisaties. Siemens vroeg de Belgische machinebouwers of ze verwachten dat hun bedrijf die transformatie tegen 2021 gemaakt zal hebben.

Voordelen van digitalisering

Het is een boeiende stelling want waar de antwoorden op andere vragen min of meer gelijklopend zijn, waren de meningen van de respondenten hier sterk verdeeld.

Een argument dat vaak terugkeert bij mensen die ja antwoordden, is dat ze een toename zien in activiteiten die draaien rond service. Een ander argument is dat bedrijven steeds de juiste informatie beschikbaar willen stellen aan medewerkers, klanten en leveranciers en dat een procesgeoriŽnteerde organisatie onontbeerlijk is om dat mogelijk te maken.

In het neen kamp zitten machinebouwers die de nadruk leggen op de unieke producten die ze bouwen waardoor de focus meer op productontwikkeling komt te liggen dan op de processen. Het zal meer tijd vragen om die transformatie te maken, is een ander antwoord. Een mentaliteitswijziging is immers niet zo eenvoudig.

Wanneer gevraagd wordt naar de voordelen die bedrijven zien bij een verdere digitalisering valt opnieuw de sterke opdeling op in productgeoriŽnteerde en procesgeoriŽnteerde organisaties want zowel product design als production engineering zijn er de topantwoorden.

Opmerkelijk hierbij is wel dat de leaders Ė de studie identificeerde bedrijven die vooroplopen in digitalisering Ė in deze een meer uitgesproken belang hechten aan engineering van de productie. Zij lijken ook verder te staan in het ontwikkelen van nieuwe business modellen waarin service een belangrijkere rol speelt.

Nieuwe businessmodellen

ďDe impact die deze ontwikkelingen hebben op de industrie groeit snelĒ, stelt Dr. Jan Leuridan, Senior Vice President Simulation & Test Solutions bij Siemens in de inleiding van het rapport. ďMachinebouwers die het concept van Smart Industry omarmen, zullen beter uitgerust zijn om te reageren op nieuwe vragen van klanten zoals het aanbieden van productopties in de vorm van modules. Ze kunnen ook innovatieve diensten op afstand aanbieden en nieuwe businessmodellen ontwikkelen.Ē

Op 3 oktober presenteert Siemens tijdens ABISS 2019 in Kortrijk Expo zijn digitale oplossingen zoals de Digital Enterprise Suite en het cloudgebaseerde, open IoT- besturingssysteem MindSphere.

www.plm.automation.siemens.com/country/nl-nl/topic/smart-machine-industry-rapport/12738?stc=bedi100009

© Productivity.be, 10/09/2019


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen