Hervorming Europese chemiewetgeving moet steunen op wetenschappelijke data en strenge controle op ingevoerde producten

De Europese Commissie heeft vandaag haar Chemicals Strategy for Sustainability gelanceerd als onderdeel van de Europese Green Deal. Hiermee wil Europa zijn al zeer uitgebreide wetgevend kader over chemische stoffen en producten hervormen en beter afstemmen op het hergebruik van materialen in een circulaire economie. Voor essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, zijn drie basisprincipes daarbij prioritair.

Een wetenschappelijke en risicogebaseerde aanpak op Europees niveau, meer innovatiesteun voor duurzame productontwikkeling en de garantie op een gelijk speelveld met andere continenten waarbij ingevoerde producten en consumentengoederen aan dezelfde hoge veiligheidseisen moeten voldoen om onze gezondheid en ons leefmilieu te beschermen.

Met haar nieuwe Chemicals Strategy for Sustainability erkent de Europese Commissie in de eerste plaats het belang van chemie in ons dagelijks leven. Het is de chemie die de essentiële bouwstenen levert voor heel wat gebruiksvoorwerpen die ons comfortniveau verhogen en tegelijk zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, materialen en producten die de economie en samenleving klimaatneutraler, energie-efficiënter en duurzamer maken.

Die onmiskenbare maatschappelijke meerwaarde dient evident hand in hand te gaan met de optimale bescherming van mens en milieu tegen de mogelijke risico’s die bepaalde chemische stoffen kunnen opleveren. Daarvoor beschikt Europa al over de meest uitgebreide en strengste chemiewetgeving ter wereld. Sinds de invoering van REACH in 2007 is voor meer dan 23.000 chemische stoffen informatie om een veilig en verantwoord gebruik te kunnen garanderen beschikbaar bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Maar wetenschap evolueert en innovatie staat niet stil. Europa wil nu zijn productwetgevingen meer stroomlijnen, transparanter maken en beter afstemmen op elkaar en op de principes van een circulaire economie. Het is daarbij belangrijk dat voor alle Europese lidstaten dezelfde spelregels gelden en dat de strenge Europese criteria voor chemische stoffen ook wereldwijd worden promoot als een internationale standaard. Recent onderzoek van ECHA heeft aangetoond dat 1 op de 4 geïnspecteerde producten geïmporteerd vanuit andere werelddelen onjuiste productinfo vermeldde of te hoge concentraties aan gevaarlijke stoffen bevatte.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: "De bescherming van de gezondheid en het leefmilieu komt altijd op de eerste plaats. Al is het wel van cruciaal belang dat objectieve wetenschappelijke data altijd de basis vormen voor de risicobeoordeling van chemische stoffen en we niet zomaar arbitrair stoffen bannen maar net innovatie aanmoedigen om op zoek te gaan naar veilige en duurzame alternatieven. De chemiesector gaat graag in op de uitnodiging van de Commissie om hierover in dialoog te gaan. Want het is duidelijk dat dit heel wat inspanningen zal vragen van bedrijven die ook bezig zijn met de brexit, de coronacrisis en de klimaatdoelstellingen.”

Tine Cattoor, hoofd productbeleid essenscia: “Europa is het enige juiste beleidsniveau voor een veelomvattende productwetgeving. Maar Europa is geen eiland in de wereldeconomie en moet aan z’n grenzen streng toekijken of ingevoerde consumentengoederen – of het nu gaat om kinderspeelgoed, cosmetica of kledij – wel voldoen aan dezelfde veiligheidsvereisten. De timing van de nieuwe regelgeving is nog onduidelijk, maar complex zal het zeker zijn. Daarom zet essenscia zijn VLARIP- en WALRIP-opleidingsprogramma’s onverminderd verder, om kmo’s en bedrijven niet alleen te helpen REACH en andere chemiewetgevingen correct toe te passen, maar ook de transitie te maken naar veilige en duurzame producten in een circulaire economie.”

Nieuwsbericht van essenscia, 14/10/2020


Feel free to share

Agenda

15/03 - 18/03: TechniShow, Jaarbeurs Utrecht

03/05 - 06/05: Ipack-Ima, Milaan

17/05 - 20/05: Global Industrie, Paris Nord-Villepinte

17/05 - 20/05: Measurement World, Paris Nord-Villepinte

18/05 - 20/05: Indumation.be, Kortrijk Xpo

30/05 - 02/06: Hannover Messe

22/08 - 26/08: ACHEMA, Frankfurt am Main

27/09 - 30/09: Micronora, Besançon (F)