Chemie- en farmasector wil Blue Deal afsluiten om waterverbruik verder terug te dringen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend om tegen eind dit jaar een sectorale Blue Deal Water af te sluiten. Daarmee engageert de chemie- en farmasector zich om bijkomende inspanningen te doen rond waterbesparing en circulair watergebruik.

Het zou daarmee de eerste industriesector zijn met een sectorspecifieke Blue Deal van die omvang. De plechtige ondertekening vond vanavond plaats tijdens het jaarevent van essenscia vlaanderen dat in het teken stond van duurzaam innoveren en investeren.

Zuinig omspringen met water is voor de sector van de chemie en life sciences al jaren een prioriteit. Sinds 2009 is het specifieke verbruik van drink- en grondwater per productievolume al met bijna de helft teruggedrongen. De sector produceert dus meer met minder water. In absolute cijfers is het drinkwaterverbruik de voorbije tien jaar met bijna een kwart afgenomen tot 52,4 miljoen kubieke meter, een besparing van liefst 15 miljard liter.

In de chemie en farmasector is bijna 90% van het totale watergebruik oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit rivieren. Dat wordt hoofdzakelijk als koelwater gebruikt. Nadien wordt dit onvervuilde koelwater opnieuw in de oppervlaktewaterbron geloosd. Dit water gaat dus niet verloren. Amper 6% van het sectorale watergebruik is drinkwater, slechts 1,6% is grondwater.

Toch zijn het vooral deze kostbare kwaliteitswaterbronnen waar de sector verdere besparingen nastreeft. Door het beschikbare water zo efficiënt mogelijk te gebruiken, waar het kan over te schakelen op alternatieve waterbronnen zoals oppervlakte- of hemelwater en door proceswater circulair te gaan hergebruiken en recycleren in een gesloten waterkringloop.

Van Lerend Netwerk naar Blue Deal

Anderhalf jaar geleden startte sectorfederatie essenscia vlaanderen een Lerend Netwerk Water op. Daarin werkten zo’n 50 chemie- en farmabedrijven samen om kennis en expertise uit te wisselen en onder begeleiding van experten hun besparingspotentieel in kaart te brengen. In het verlengde van dit initiatief slaan de Vlaamse Regering en essenscia vlaanderen nu de handen in elkaar om te komen tot een Blue Deal op maat van de sector: een overeenkomst met een duidelijk kader dat impactvolle investeringen in duurzaam watergebruik stimuleert en waar bedrijven met concrete projecten vrijwillig kunnen instappen.

Nieuwsbericht van essenscia, 05/05/2022


Feel free to share

Newsletter

Agenda

14/03 - 16/03: Embedded World, Nürnberg

22/03 - 23/03: M+R, Antwerp Expo (B)

29/03 - 31/03: Machineering, Brussels Expo (B)

07/06 - 08/06: Vision, Robotics & Motion, Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

18/09 - 23/09: EMO, Hannover (D)

15/04/24 - 19/04/24: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)