Chemiebedrijven schakelen over op dokwater uit Antwerpse haven

Een nieuw te bouwen ontziltingsinstallatie in de haven van Antwerpen zal vanaf begin 2024 brak dokwater oppompen en omzetten in hoogwaardig proceswater voor de chemiesector. Daardoor hoeven chemiebedrijven voor bepaalde productieprocessen niet langer drinkwater uit het Albertkanaal te gebruiken. Dit zou in de opstartfase al een besparing betekenen van miljoenen liters drinkwater per jaar.

De firma AVAIO heeft met Covestro een intentieverklaring afgesloten om de waterfabriek op de terreinen van het chemiebedrijf te bouwen. De installatie zal via een pijpleiding ook het naburige Evonik bevoorraden en is erop voorzien dat ook andere chemiebedrijven erop kunnen aansluiten.

In de chemiesector is water een cruciale schakel in de productieprocessen. Drinkwater wordt daarbij vooral gebruikt als noodzakelijke grondstof, maar ook voor stoomproductie of als koelwater om de veiligheid van de installaties te garanderen. Met de bouw van een nieuwe waterfabriek in de haven van Antwerpen hoeven industriebedrijven hiervoor niet langer drinkwater uit het Albertkanaal te gebruiken, maar kunnen ze overschakelen op water uit de havendokken.

Chemiebedrijven Covestro en Evonik stappen als eerste mee in dit ambitieuze infrastructuurproject van investeringsmaatschappij AVAIO, met hoofdzetel in New York, dat hiervoor nauw samenwerkt met de internationale groep AECOM. De onderneming plant de bouw van een ontziltingsinstallatie die brak dokwater zal oppompen, ontzouten en opzuiveren tot proceswater. De waterfabriek komt op de bedrijfsterreinen van Covestro en zal via een nieuwe leiding langs de Scheldelaan ook Evonik bevoorraden.

De nieuwe waterfabriek zal water uit het Kanaaldok B1, links op de luchtfoto boven de Lillobrug, omzetten in proceswater voor chemiebedrijven Evonik (op de voorgrond) en Covestro (in de achtergrond).

98% minder drinkwater

Daardoor kunnen Covestro en Evonik hun drinkwatergebruik met liefst 98% terugdringen. Beide chemiebedrijven zullen drinkwater enkel nog gebruiken voor sanitaire toepassingen. De ontziltingsinstallatie heeft de capaciteit om een jaarlijkse waterbesparing te realiseren die gelijk is aan de gemiddelde drinkwaterconsumptie van ongeveer 40.000 gezinnen van 4 personen. Bovendien is het mogelijk om de waterfabriek Ė en de daarmee samenhangende drinkwaterbesparing Ė nog verder uit te breiden. De initiatiefnemers zijn daarover in onderhandeling met andere bedrijven en in overleg met Port of Antwerp.

Kwaliteits- en milieuvoordelen

De omzetting van dokwater naar proceswater vermindert niet enkel de druk op de drinkwatervoorziening maar biedt ook kwaliteits- en milieuvoordelen. Zo is de zoutlast, of de concentratie aan mineralen, van proceswater 5 keer lager dan van drinkwater. Doordat het water minder zout bevat is het beter geschikt voor chemie-installaties. Dat betekent minder watergebruik, minder afvalwater en minder chemicaliŽn voor waterbehandeling.

AVAIO en AECOM willen begin volgend jaar starten met de aanvraag van de nodige vergunningen en AVAIO verwacht medio 2022 te kunnen beginnen met de bouw van de installatie. Die zou twee jaar later, in 2024, operationeel moeten zijn. AVAIO en AECOM streven ernaar om de ontziltingsinstallatie te laten draaien op groene stroom. De waterfabriek is ook uitgerust met de juiste technologie om in een latere fase gezuiverd afvalwater te gaan hergebruiken en heeft daarmee het potentieel om de industriŽle waterkringloop te sluiten.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen, sectorfederatie van de chemie en life sciences: ďChemie- en farmabedrijven hebben het verbruik van drink- en grondwater de voorbije tien jaar al fors teruggedrongen, met een efficiŽntieverhoging van liefst 35%. We produceren dus meer met minder water. Met dit unieke project zorgt de chemiesector opnieuw voor een grote vermindering van het drinkwaterverbruik, volledig in lijn met de ambities van de Blue Deal van de Vlaamse regering.Ē

Georg Wagner, Managing Director Covestro Antwerpen: ďWe stellen onze bedrijfsterreinen graag ter beschikking om deze duurzame wateroplossing mogelijk te maken. Als bedrijf zetten we voluit in op duurzaamheid en dit project past bovendien perfect in onze visie om onze werking volledig circulair te maken. De samenwerking met andere chemiebedrijven illustreert ook hoe sterk de chemiesector in Antwerpen onderling is geÔntegreerd en geconnecteerd.Ē

Ivan Pelgrims, afgevaardigd bestuurder Evonik Antwerpen: ďHet is een logische stap in ons duurzaamheidsbeleid om niet langer drinkwater maar proceswater te gebruiken in onze productieprocessen. Op deze manier leggen we in tijden van toenemende droogte minder druk op de drinkwatervoorziening voor de bevolking. Bovendien komt de industrie zelf met een oplossing via eigen financiering, zonder kosten voor de openbare drinkwatermaatschappij.Ē

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: ďWe ondersteunen dit initiatief, omdat het in lijn ligt met onze focus op duurzaam watergebruik en het sluiten van waterkringlopen tussen bedrijven in de haven van Antwerpen. Daarbij kiest Port of Antwerp voor een integrale aanpak met oog voor maatschappelijke, ecologische en economische belangen. Ook op die manier willen we een voortrekker zijn voor een duurzame toekomst.Ē

Gert Vermeiren, Managing Director AECOM: ďAan dit project zijn jaren van voorbereiding voorafgegaan. We geloven sterk in dit initiatief omdat het zoveel voordelen biedt voor maatschappij, milieu en economie. Met deze waterfabriek introduceren we een nieuwe duurzame waterbron, waardoor de leveringszekerheid van de industriŽle watervoorziening toeneemt. Zo anticiperen we op de droogteproblematiek en is er meer drinkwater beschikbaar voor de gezinnen.Ē

Mark McComiskey, partner van AVAIO: ďDe wereldwijde behoefte aan nieuwe veerkrachtige en duurzame oplossingen om waterschaarste tegen te gaan, is een belangrijke focus voor ons team. We zijn dan ook verheugd om samen te kunnen werken met industriebedrijven van wereldfaam en belangrijke lokale partners om de waterschaarste in de regio Antwerpen te verlichten.Ē

Nieuwsbericht van essenscia, 27/11/2020


Feel free to share