Geoffrey Pot (Takeda) aangesteld als nieuwe voorzitter bio.be/essenscia

De nieuwste innovaties in de biotechnologie principieel omarmen en hun opschaling naar een industrieel productieniveau consequent stimuleren. Zo luidt het pleidooi van bio.be/essenscia, de Belgische federatie van de biotechnologie en life sciences, tijdens het jaarevent van de organisatie vandaag in Brussel. Met Geoffrey Pot van biotechbedrijf Takeda stelde bio.be/essenscia ook een nieuwe voorzitter voor.

De wetenschappelijke kennis en innovatiekracht van de biotechnologie verbetert onze levenskwaliteit al vele jaren, zowel op het vlak van gezondheid, landbouw als duurzame ontwikkeling. Baanbrekende innovaties in domeinen als plantenveredeling, cel- en gentherapie of biogebaseerde polymeren kunnen een cruciale bijdrage leveren in de voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking, de genezing van belangrijke ziektes zoals kanker of de omschakeling naar een biogebaseerde economie die zorgzaam omspringt met natuurlijke grondstoffen.

Innovatie- of voorzorgsprincipe?

Ondanks deze duidelijke maatschappelijke voordelen en een gedegen wetenschappelijke onderbouwing stuit de technologische vooruitgang in de biotechnologie nog te vaak op vooroordelen, onbegrip en angst. Ook in ons land. Terwijl de Belgische biotech nochtans toonaangevend is, zowel op het vlak van onderzoek als inzake industriŽle ontwikkeling. Met het seminarie ĎEvidence-based biotechnologies: the future is in (y)our handsí wil bio.be/essenscia aantonen dat de Belgische biotech een voortrekkersrol speelt in de ontwikkeling van nieuwe technologieŽn en therapieŽn en dat die heel wat economische kansen bieden als we deze innovaties principieel omarmen en ondersteunen.

Frťdťric Druck, secretaris-generaal bio.be/essenscia: ďWe durven in BelgiŽ en in Europa nog te weinig met volle overtuiging de innovatiekaart te trekken. We zijn de bakermat van heel wat baanbrekende technologieŽn, maar al te vaak zijn er wettelijke drempels die verhinderen dat we die doorbraken ook bij ons verder ontwikkelen, produceren en toepassen. Zo is genome editing een revolutionaire methode waarmee we in strikt gecontroleerde omstandigheden planten resistenter kunnen maken tegen extreme klimaatomstandigheden of bepaalde ziektes, zodat de landbouw minder kwetsbaar is. Bij gen- en celtherapie gaat het niet langer om de behandeling van symptomen, maar om de effectieve genezing van bepaalde aandoeningen. Terwijl biogebaseerde kunststoffen dankzij hun specifieke kenmerken duurzame toepassingen hebben in bijvoorbeeld landbouw of gezondheidszorg.Ē

Geoffrey Pot nieuwe voorzitter bio.be/essenscia

Vandaag stelde bio.be/essenscia met Geoffrey Pot, Vice President Operations bij biotechbedrijf Takeda, ook een nieuwe voorzitter aan. Hij volgt Tineke Van hooland op die 3,5 jaar met hart en ziel de troeven van de Belgische biotech in binnen- en buitenland promootte. Geoffrey Pot heeft heel wat expertise op het vlak van regelgeving, onderzoek en ontwikkeling, industriŽle productie en innovatieprojecten tussen universiteiten en bedrijven, met bijkomende specialisaties in internationaal management en digitale transformatie.

Geoffrey Pot, voorzitter bio.be/essenscia: ďIk wil in de eerste plaats mijn voorgangster Tineke Van hooland bedanken voor het aanstekelijk enthousiasme waarmee ze haar voorzittersfunctie heeft uitgeoefend. BelgiŽ is wereldtop in biotechnologie. Het is een eer en een grote verantwoordelijkheid om een beloftevolle sector met 300 bedrijven en 35.000 kwaliteitsvolle jobs verder uit te bouwen. Dat willen we doen op basis van een constructief overlegmodel en een oplossingsgerichte aanpak in permanente dialoog met industrie, overheid, kennisinstellingen, onderwijs en alle betrokken vakorganisaties. Daarbij hebben we alvast een duidelijke vraag aan de beleidsmakers om innovatie principieel te stimuleren, een omkaderend beleid te voeren dat industriŽle productie maximaal ondersteunt en voluit in te zetten op de kwaliteitsvolle opleiding van talent.Ē

Het jaarevent van bio.be/essenscia kadert in de European Biotech Week die deze week in gans Europa meer dan 140 initiatieven en evenementen over biotechnologie groepeert. Bovendien zet bio.be/essenscia als mede-organisator ook mee de schouders onder het jaarlijkse EFIB-congres (European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy) van de Europese koepelorganisatie EuropaBio. Deze grootste en belangrijkste Europese vakbeurs voor biotechnologie en de biogebaseerde economie vindt dit jaar van 30 september tot 2 oktober 2019 plaats in Brussel. Op dit internationale forum ontmoeten honderden experten, ondernemers en beleidsmakers elkaar om de toekomst van de industriŽle biotechnologie mee vorm te geven.

Nieuwsbericht van essenscia, 24/09/2019


Feel free to shareProductivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen