Data-driven manufacturing

De term data-driven manufacturing wordt gebruikt om productiesystemen aan te duiden waarin acties getriggerd worden op basis van de analyse van data, eerder dan de klassieke controlesystemen op basis van tijdscycli en events. Data-driven manufacturing gaat hand in hand met het Industrial Internet of Things, dat in een dergelijk concept dienst doet als leverancier van data.

Zoals vaak het geval is met hippe termen, heeft ook data-driven manufacturing geen eenduidige, laat staan in normen vastgelegde definitie. De beste verklaring komt allicht vanuit het Internet of Things, of digitalisering meer in het algemeen, waar de data gegenereerd wordt.

In de meeste gevallen is het verzamelen en analyseren van data immers niet gelinkt aan productiesystemen. Men kan via data wel inzichten verkrijgen die gebruikt kunnen worden om productieprocessen te optimaliseren, maar die aanpassing gebeurt meestal op projectmatige basis. Zodra er een directe terugkoppeling is van de data of de analyse van data naar de settings van een productiesturing, bijvoorbeeld, spreekt men van data-driven manufacturing.

Automatische compensatie

Renishaw gaf in een webinar over Productive Machining het gebruik van in-line metingen op werktuigmachines als een mooi voorbeeld van data-driven manufacturing. Het bedrijf produceert meettasters en andere meetsystemen die in machines gebruikt kunnen worden om de machine zelf, de gereedschappen en de werkstukken na te meten.

Voor Renishaw zijn het opeenvolgende stappen in wat ze de Productive Process Pyramid noemen. In eerste instantie kunnen al die metingen beschouwd worden als elementen in kwaliteitszorg, om te verifiŽren dat geproduceerde werkstukken aan de vereiste toleranties voldoen. In een volgende stap echter worden de metingen niet langer alleen gebruikt voor controle, maar ook om de processen zelf bij te sturen. De meetwaarden dienen dan niet langer voor de controle achteraf, maar als input voor de sturing zodat die kan garanderen dat de gewenste toleranties gehaald zullen worden.

Dat is inderdaad een voorbeeld van data-driven manufacturing. Wanneer slijtage aan gereedschappen, bijvoorbeeld, of de invloed van temperatuurschommelingen tot afwijkingen in de productie zouden kunnen leiden, kan de aansturing van de machine op basis van de metingen automatisch aangepast worden zodat de afwijkingen gecompenseerd worden.

Renishaw gaf ook aan dat data-driven manufacturing een principe is dat geleidelijk opgebouwd kan worden. In eerste instantie kan men de meetwaarden bijvoorbeeld via een mobiele app uitlezen en de eventuele aanpassingen in de programmaís van de machines manueel doorvoeren. Zodra op die manier goede resultaten bekomen worden, kan het proces volledig geautomatiseerd worden.

© Productivity.be, 09/02/2021, Foto: Renishaw


Feel free to share