Vijf disruptieve technologieŽn in de energiesector

Analistenbureau Lux Research heeft een rapport gepubliceerd met de vijf technologieŽn waarvan het meent dat ze een belangrijke rol zullen spelen in het energielandschap van de toekomst. Bovenaan in het lijstje staat groene waterstof dat de analisten beschouwen als een cruciale technologie voor de opslag en het transport van hernieuwbare energie.

Dat de energiesector in volle omwenteling is, hoeft geen betoog meer, en volgens de analisten van Lux Research staan er een aantal disruptieve technologieŽn in de steigers die volop onze aandacht verdienen.

De motor voor verandering is uiteraard de opmars van hernieuwbare energie waarbij ook de stijgende interesse in elektrische voertuigen meer veranderingen met zich mee zal brengen.

Tegelijkertijd blijft de energiesector een mastodont die slechts traag beweegt dus als we spreken over disruptieve technologieŽn, dan moet men dat volgens Lux Research op een voldoende groot timeframe zien. Toch wordt ook gewezen op de sense of urgency die tegenwoordig ingebakken zit in het klimaatbeleid wat spelers in de sector noopt om actie te ondernemen.

Top vijf

Bovenaan in het lijstje van Lux Research staat groene waterstof dat de analisten beschouwen als een cruciale technologie voor de opslag en het transport van hernieuwbare energie. Waterstof kan bovendien een belangrijke hernieuwbare grondstof worden voor de industrie.

Op de tweede plaats staat Direct Air Capture (DAC) Ė een verzamelnaam voor technologieŽn die het mogelijk maken om CO2 uit de lucht te capteren. Hoewel nog in zijn kinderschoenen menen de analisten dat het een belangrijke tool kan worden voor bedrijven om emissies te compenseren.

Langetermijn opslag van energie krijgt in het rapport een derde plaats omdat het een oplossing moet bieden voor de grote variaties in de productie van hernieuwbare energie.

Brandstofcellen staan op vier en sluiten uiteraard aan op de groene waterstof bovenaan in de rangschikking. Lux Research meent dat brandstofcellen cruciaal zullen zijn om toepassingen zoals vrachtwagentransport emissieneutraal te maken.

Op vijf zetten de analisten de recyclage van batterijen, als logisch vervolg op de toenemende interesse die ze zien in elektrische autoís. Recyclage van batterijen is cruciaal om een antwoord te formuleren op vragen die momenteel gesteld worden over de reŽle duurzaamheid van elektrische autoís, meer bepaald inzake afval en impact over de volledige levenscyclus.

5 most impactful technologies for the oil & gas and energy industries

© Productivity.be, 18/01/2021


Feel free to share