“Twin transition” uitdaging voor chemische sector

Met de zogenaamde Twin Transition – de evolutie in digitalisering en de verhoopte revolutie in verduurzaming – staat de Europese chemische sector voor enorme uitdagingen. Dat zei Daniel Witthaut, Executive Director Innovation van de federatie Cefic op een persconferentie in de aanloop naar de vakbeurs Achema later dit jaar. Meer dan ooit zal ingezet moeten worden op R&D en innovatie.

De Europese chemische industrie staat met een omzet van 500 miljard euro voor de EU-landen en nog eens 129 miljard euro voor de rest van Europa nog steeds in de wereldtop. Het goede nieuws hierbij is dat die omzet al geruime tijd vrij stabiel is, terwijl tal van andere sectoren onder druk kwamen te staan van de toenemende globalisering.

Als we naar het globaal marktaandeel kijken van de Europese chemie, dan is dat gedaald van ruwweg 25% in 2000 naar 14.4% in 2020. Belangrijkste factor hierin is de enorme groei van de sector in China dat momenteel op het vlak van omzet drie keer de omzet van Europa doet. Ook hier is het goede nieuws dat het marktaandeel van Europa de laatste jaren stabiel gebleven is, zegt Cefic.

De grote uitdaging is nu om dat marktaandeel te behouden. Traditioneel dankt Europa zijn sterke positie in de sector aan de aanhoudende inspanningen op het vlak van innovatie en R&D. We scoren nog steeds goed op dat vlak, stelt men bij Cefic, maar ook daar zien we dat China ons ingehaald heeft. Het R&D budget van de Europese bedrijven is van 2010 tot 2020 gestegen van 7 naar 9,4 miljard euro. In China steeg het budget in dezelfde periode van 4,3 naar 14 miljard.

Onduidelijkheid over de precieze impact

Het vervolg van dit verhaal zal in belangrijke mate afhangen van hoe goed de chemische industrie het doet in de zogenaamde Twin Transition. Dat is de benaming die gebruikt wordt om de combinatie aan te duiden van twee belangrijke evoluties. Aan de ene kant is er het Industrie 4.0 verhaal wat grofweg synoniem geworden is voor de digitale revolutie. Aan de andere kant is er de groene evolutie die in belangrijke mate bepaald wordt door politieke initiatieven zoals de Europese Green Deal.

Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over de precieze impact heeft Cefic becijferd dat tot 43% van de omzet van de chemische industrie beïnvloed zou kunnen worden door de zogenaamde Chemicals Strategy for Sustainability. Veel van de toekomstige positie van de sector zal dus afhangen van hoe onze bedrijven er in slagen om nieuwe, meer duurzame producten te ontwikkelen en processen milieuvriendelijker te maken.

Een aantal belangrijke trends in dat verband zijn de elektrificatie van processen, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, de zoektocht naar alternatieve grondstoffen en Carbon Capture and Stroage. Ook het verder ontwikkelen van een circulaire economie staat volgens Cefic hoog op de takenlijst.

Alles bij elkaar ziet Cefic een mooie toekomst voor de chemische industrie in Europa, maar de uitdagingen mogen niet onderschat worden. De Twin Transition legt de lat bijzonder hoog en vraagt grote inspanningen van de bedrijven, terwijl de competitie, met name in China, zeker niet stil zit. Innovatie is de sleutel, zo stelt men, en op dat vlak scoort Europa nog steeds bijzonder goed.

© Productivity.be, 04/05/2022


Feel free to share

Newsletter

Agenda

15/06: Materials + Eurofinish + Surface, Koningshof, Veldhoven (Nl)

27/06 - 30/06: Automatica, München (D)

18/09 - 23/09: EMO, Hannover (D)

20/09 - 21/09: Kunststoffen, Brabanthallen 's-Hertogenbosch (Nl)

15/04/24 - 19/04/24: Wire/Tube, Düsseldorf (D)

08/10/25 - 15/10/25: K, Düsseldorf (D)