Lachen met de blockchain

Om alle hype rond de blockchain wat te relativeren hebben enkele snoodaards op GitHub een Chrome extentie ontwikkeld die het woord “blockchain” systematisch vervangt door “multiple copies of a giant excel spreadsheet”. Het is bedoeld als grap uiteraard, maar zoals het een goede grap betaamt zit er ook een grond van waarheid in. Een inconvenient truth zelfs voor hen die de blockchain technologie te pas en te onpas promoten.

Het was Tracy Alloway, een gerenommeerd journaliste bij Bloomberg, die als een van de eersten de kat de bel aanbond toen ze twee jaar geleden op Twitter suggereerde dat men in 90% van de gevallen de term “blockchain” zou kunnen vervangen door “gedeeld Excel bestand”.

De blockchain, zoals ook beschreven in De blockchain: hoog tijd voor standaardisering, is wat men noemt een transactionele databank.

Als u mij uit sympathie een Bitcoin zou schenken, wordt die transactie toegevoegd aan de blockchain. De transactie wordt ook versleuteld en om te vermijden dat iemand met de databank zou knoeien, worden er meerdere kopieën bewaard.

Het versleutelen maakt dat er op elk moment een code is die in feite de totale historiek van alle transacties omvat. Die code moet in alle kopieën dezelfde zijn. Anders blijkt dat er iemand met de data geknoeid heeft.

Hoe dit alles in zijn werk gaat, wordt op een heel eenvoudige manier uitgelegd in onderstaand filmpje.


Het mag u al opgevallen zijn dat de uitleg gegeven wordt door een eenvoudige blockchain weer te geven in een Excel bestand. En dat is precies het punt dat ook Alloway maakte: uiteindelijk is een blockchain niet meer dan een lange lijst transacties, precies zoals een Excel bestand.

Nog te veel Excel bestanden

Op GitHub – een platform waar software geeks samenwerken en dat vaak gebruikt wordt in open source projecten – hebben enkele gasten nu een extentie gemaakt voor de browser Chrome die telkens wanneer u het tegenkomt op een webpagina, het woord “blockchain” vervangt door “multiple copies of a giant excel spreadsheet”.

Ze willen daarmee de hype hekelen die momenteel rond de blockchain heerst en mensen doen nadenken over wat het eigenlijk (maar) is.

Het punt is namelijk dat de blockchain tegenwoordig vaak naar voor geschoven wordt als een van de meest geavanceerde oplossingen voor een verdere digitalisering van processen. Die digitalisering is belangrijk, wordt dan gezegd, om efficiënter te kunnen werken. Maar om aan te geven hoe het niet moet, wordt dan verwezen naar het feit dat nog te veel data bijgehouden wordt in eenvoudige Excel bestanden. De vaststelling dat de blockchain uiteindelijk ook maar een veredeld Excel bestand is, haalt die hele redenering dus onderuit.

De vergelijking met Excel bestanden is ook interessant om een van de knelpunten van de blockchain aan te halen, namelijk de schaalbaarheid. Als de lijst met transacties te groot wordt, wordt ook de blockchain op zeker moment zo goed als onhandelbaar.

Om even terug te keren naar uw eerdere gift van een Bitcoin: hoeveel munten u en ik op een zeker ogenblik bezitten, wordt in die wereld nagegaan door alle eerdere transacties bij elkaar op te tellen. Naarmate de lijst groter wordt, wordt die eenvoudige oefening dus steeds complexer.

Maar niet alleen dat, naarmate er meer transacties zijn, is er ook steeds meer rekenkracht nodig om ze allemaal te versleutelen en te verwerken.

De blockchain mag dan wel een innovatieve vondst zijn, dat maakt ze nog niet vanzelfsprekend een geschikte oplossing.

© Productivity.be, 04/09/2019


Feel free to share


3D printen

Productoverzichten:
Machines voor plasticsMachines voor metaal
Technologieën:
FDMSLASLSSLMBJMJDEDEBM
Populair in 3D printen:
Barstjes in 3D printermarkt?
Design voor additive manufacturing
Afwerking van 3D geprinte werkstukken


Productivity.be

is een publicatie van
Redactiebureau ConScript

Contact

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen