SMC stappenmotor controller (JXCL1) met IO-Link

De JXCL1 stappenmotor controller van SMC is een besturingssysteem voor de LE-serie elektrische actuatoren. De controller ondersteunt het IO-Link communicatieprotocol. In combinatie met een IO-Link master is het mogelijk om de status te bewaken, alarmen te resetten, stappengegevens in te stellen en bewegingsbesturingen met controle van snelheid, positie en kracht direct vanaf het HMI-scherm van de PLC in te voeren.

De vereenvoudigde bediening en bedrading besparen tijd en arbeid, maar verminderen ook aansluitfouten in vergelijking met bedrading van een parallelle I/O kabel. Bovendien is de communicatie veilig, omdat er geen gegevens verloren kunnen gaan, ook niet als een locatie ontkoppeld is.

Stappengegevens en parameters kunnen worden ingesteld of gewijzigd door middel van IO-Link communicatie. Wanneer de instelling van de controller wordt gewijzigd, worden de parameters en stappengegevens van de actuator automatisch aangepast. Een volledige reeks parameterinstellingen is beschikbaar.

De JXCL1 is onder meer geschikt voor camera-inspectie van verschillende objecten en locaties, het vullen op basis van diverse afmetingen en volumes en transport van variabele verpakkingsformaten.

IO-Link met SMC biedt meer beschikbare data, een betere productdiagnose, gebruik van standaard bekabeling en eenvoudige toegang tot systemen op afstand. Dit leidt tot lagere kosten, efficiŽntere processen en een verbeterde beschikbaarheid van machines.

Nieuwsbericht van SMC, 03/07/2020


Feel free to share