Waterstofproductie op zee

Een project om op zee groene waterstof te produceren heeft in de UK de prestigieuze Collaborate To Innovate (C2I) award gewonnen. Bedoeling is om met de energie van offshore windturbines ter plaatse zeewater te ontzilten en via elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. In Europa staan er momenteel nog meer van dergelijke projecten op stapel.

Waterstof zou een belangrijke schakel kunnen zijn in het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen die Europa zich gesteld heeft. Door zijn eenvoudige structuur komt bij de verbranding ervan immers geen CO2 vrij. De verbranding van waterstof gebeurt typisch in brandstofcellen, bijvoorbeeld in autoís en vrachtwagens om elektriciteit op te wekken voor de aandrijving van de voertuigen.

De ambitie om waterstof op zee te produceren zou een aantal voordelen combineren die groene waterstof Ė zo noemt men de waterstof die niet uit koolwaterstoffen gewonnen wordt Ė competitiever moet maken. Een van de voordelen is dat men grootschalige installaties kan bouwen die alle energie van een of meerdere turbines ter plaatse aanwenden. Die schaalvergroting in elektrolyse is relatief nieuw.

Een bijkomend voordeel is dat de elektriciteit dan niet aan land gebracht moet worden, wat op vele plaatsen een bottleneck is in de exploitatie van offshore windparken. Ook al mag het wat contra intuÔtief lijken, het transporteren van de geproduceerde waterstof per schip of via een pijplijn zou goedkoper zijn dan het aanpassen van het elektriciteitsnetwerk.

Een bijkomend voordeel is uiteraard dat de waterstof opgeslagen kan worden om een buffer te vormen tussen productie en verbruik van duurzame energie.

Concrete plannen

Het project van consultingbedrijf ERM, dat in de UK bekroond werd, bestaat voorlopig echter alleen nog maar op papier. ERM heeft wel al een aantal industriŽle partners verzameld en heeft in de UK ook overheidssubsidies weten te bemachtigen. Bedoeling is om tegen 2025 een pilootinstallatie met een capaciteit van 10 MW operationeel te hebben.

Eind 2019 kondigde ook Tractebel Engineering in Duitsland aan een offshore installatie te willen bouwen voor de productie van waterstof. Dit platform zal geen eigen windturbine hebben maar gebruikmaken van bestaande turbines op zee. Het gaat om een grootschalige installatie met een capaciteit van 400 MW.

Tenslotte kondigden ook Siemens Gamesa en Siemens Energy begin dit jaar een R&D project aan om offshore groene waterstof te produceren. Zij willen tegen 2026 een operationele installatie hebben, geÔntegreerd in een offshore windturbine.

© Productivity.be, 25/02/2021, Foto: Engie Tractebel


Feel free to share